Ventilhus & Mecatronic

Mecatronicenhet er en elektro-hydraulisk komponent som er selve "hjernen" i et automatgir. Her foregår det meste av styringen, som trykkregulering, girskift, regulering av smøring og kjøle trykk, samt lock-up / converterclutch regulering. Disse enhetene er en av de største feilkildene i en girkasse pga uforholdsmessig stor slitasje over forholdsvis kort tidsrom eller kjørelengde.

Her oppstår det slitasje mellom reguleringsventil og ventilløp som skaper interne lekkasjer eller "blødninger". Solenoidene, eller de elektrohydrauliske komponentene som er direkte styrt av TCM (transmission control module) har også en tendens til å slutte å regulere tilfrdsstillende. Dette også på grunn av slitasje. Denne slitasjen skyldes ofte partikler som har kommet seg inn i selve solenoidet. Dette kan skyldes noe så enkelt som dårlig vedlikehold.

Mecatronicenheten demonteres for inspeksjon, rengjøring og vakumtest. Vakumtesten er avgjørende for hva som skal gjøres videre med hydraulikk delen av Mecatronicenheten. Hvis det kan påvises interne lekkasjer mellom ventil og ventilløp, så brotsjes det skadede ventilløpet marginalt opp slik at ny "oversize" ventil tilpasset det nye ventilløpet kan installeres. Ny vakumtest utføres etter reparasjonen slik at vi kan være sikre på at løpet og ventilen nå er fri for interne lekkasjer. I tillegg til denne essensielle reparasjonen så installerer vi ofte et oppgraderings kit spesielt tilpasset hver ventilhus modell. Disse går ofte under betegnelsen "Shift-Kit" eller "Zip Kit", og har som oppgave å bedre på kjente problemer. 

Ofte kan en ventilhus / hydraulikk reparasjon være nok til å løse mange av problemene som oppleves med automatgiret. Ikke nok med det, men ventilhuset eller Mecatronicenheten kan som regel monteres ut av giret uten at girkassen må ut av bilen! Dette fører ofte til at reparasjonskostnadene blir betydelig mindre.

Ta kontakt om du har problemer med girkassen din, så kan vi hjelpe deg med å finne riktig løsning!

ventilhus

Brotsjing av ventilløp på et ZF 6HP ventilhus.

ventilhus

 Nye oversize ventiler klare til montering.      

ventilhus

Vacuumtesting for å finne ut hvor slitasjen er størst.
Følg oss på FacebookFølg oss på Instagram