Teknisk

På denne siden kan du som er mer enn middels interessert finne svar på ting du har spørsmål om hva angår automatgear relatert problematikk. Du vil mest trolig ikke finne svar på alt du lurer på, men de temaene som vi tar opp er i hvertfall veldig aktuelle for det vi holder på med. Siden vil også oppdateres jevnlig ettersom vi finner nye ting å skrive om. Har du spørsmål som du ikke finner svar på, men som du synes burde være med så vil vi gjerne høre om disse. Da oppfordrer vi deg til å ta fatt i tastaturet og skrive noen linjer til oss! Det vil både vi og fremtidige lesere sette pris på.


"Hot Flush"

Rengjøring av kjølerregisteret til automatgear kassen er viktig av to grunner. Den ene grunnen er at man ikke ønsker gammel eller skitten olje inn i ny gearkasse. En kjøler kan inneholde store mengder med spon og friksjonsmateriale. Ved for eksempel et converterhavari vil mye av avfallet havne nettopp i kjøleren hvor det finnes utallige plasser hvor dette kan hekte seg fast midlertidig, for senere å finne veien tilbake til gearkassen. For mye partikler i oljen vil som regel føre til en eller annen form for funksjonsfeil etter en tids kjøring. Moderne gearkasser i dag bruker solenoider til styring av de aller fleste funksjoner i gearkassen, og det er først og fremst disse som kan vil ta skade og regulere feil med kranglete gearkasse som resultat.

hot flush

Den andre årsaken til at man ønsker sjekk av kjøleren ar at man ønsker å vite om den er åpen. Det kan være så mye partikler i kjøleren at den faktisk er helt tett. Det man bør vite er at når oljen har vært gjennom kjøleren for avkjøling så strømmer den videre tilbake til gearkassen hvor første prioritet er smøring og kjøling av planetgear og andre roterende komponenter. Et planetgear uten kontinuerlig tilgang på smøreolje vil feile etter få kilometers bruk, og havariet vil være kostbart.

Hovedbudskapet til deg som mekaniker eller til deg som spesielt interesert kunde er at rengjøring og sjekk av kjølesystemet er helt essensielt.

Alle biler som kommer inn til oss får sjekket kjølesystemt grundig med et verktøy som vi kaller "Hot Flush". Dette er et verktøy som pumper/pulserer oppvarmet automatgearolje (ca. 80 grader) inn i kjølesystemet og reverserer strømmen hvert 3. sekund for på den måten å kunne slå partikler løs fra registeret. I tillegg går maskinen i 15 eller 30 minutters intervaller. Den har to filtre. Ett på sugesiden, samt ett på retursiden. Det som er smart med filteret på retursiden er at det kan besiktiges etter hver runde med flushing. Dette vil da kunne indikere hva slags havari det har vært på gearkassen.

hot flush

Her kan man se hvordan det blir i de verste tilfellene! Store mengder aluminiums partikler i returfilteret etter kun 5 minutters flushing. Det er ikke vanskelig å forestille seg hva slags konsekvenser det vil ha hvis man ikke tar bryet med å gjøre ren kjøleren i dette tilfellet. Kjøretøyet her var en forholdsvis ny Chevrolet Tahoe med converterhavari. Statordelen som er i aluminium, truster mot et aksialt nålelager som takket for seg. Nålene som nå er frigjort i fra lagerskålene kommer i klem mellom stator og primærpumpa i converteren, og bokstavelig talt baner seg vei inn i aluminiumen i statordelen. Nålene når selvfølgelig frem til resten av komponentene i converteren, samt at partikler når inn til gearkassens oljepumpe og skader denne. Oljen er på dette tidspunktet nærmest mettet med spon, og fraktes inn i selve gearkassen og hekter seg i ventiler, solenoider, planetgear, lager og bushinger.

I noen tilfeller, og særlig i slike tilfeller som dette eksemplet må man ha et redskap som Hot Flush.

Hvis man ikke har det, så må kjøleren og rør/slanger skiftes. Hvis det ikke har vært et totalhavari på lik linje med dette eksemplet så kan man klare seg med enklere og rimligere løsninger enn et Hot Flush verktøy. Da kan man prøve denne varianten:

Bruk en passende gummislange (ca. 8 mm innvendig dia og 2-3 m lengde) med tilsvarende slangeklemme, og monter denne på ett av kjølerørene ved automatgearkassen. Trekk deretter slangen på utsiden av bilen, slik at du kan arbeide stående og kontrollert. Trykk en liten trakt ned på den slangeenden du har tatt med på utsiden av bilen. Hold slangen og trakta i ca en meters høyde og hell diesel, parafin eller lignende ned i trakta slik at væsken renner inn i automatkjølesystemet. Bruk deretter trykkluft og blåsepistol motslangeenden og blås ut gammel olje og slam som eventuellt ligger i kjøleren. Gjenta prosedyren til minst to til tre litervæske har gått med. Bruk en tilsvarende slange på det andre kjølerøret samt et kar til å ta i mot spillolje og vesken du spyler igjennom, slik at dette ikke havner på bakken.


stator

Stator i converter medtatt etter nålelager attack.

primærpumpe

Primærpumpe

turbin

Turbin

turbin

Turbin

Vann i oljen

Dette med vann i oljen er ikke bra. Det kan du se et resultat av her. Selve clutchbelegget løsner fra stålet det er limt til, og grunnen til dette er såre enkel. Limet som blir brukt til å lime clutchbelegget fast til stålene med er vannbasert slik at det ikke skal løse seg opp i oljen som er mineralbasert. Når vann blir mikset inn i oljen og får fritt spillerom en stund vil dette etter hvert løse opp limet, med det resultatet at belegget faller av. Selve clutchbelegget tåler vann, og mister ingen av sine egenskaper på grunn av dette, men det må selvfølgelig sitte fast til stålet for å gjøre nytte i en fremdriftssituasjon.

Hvor kommer vannet fra? Som regel kommmer vannet fra en defekt radiator hvor det har gått hull eller blitt sprekkdannelser på registeret til automatgearkjøleren som ofte er integrert i motor kjøleenhet. Dette er normalt ikke noe problem når kjøretøyet er i gang fordi da er smøre/kjøletrykket i nærheten eller gjærne høyere enn vanntrykket i radiatoren. Derimot når man stopper bilen etter endt kjøretur så er trykket i gearkassen borte, men det er fortsatt trykk i kjølevannsradiator til motor. (Ca.1bar/15psi) Når det i disse tilfellene er mulighet for trykkutjevning mellom disse to separate systemene vil vannet i radiatoren pumpes over i automatkjølerkretsen for så å bli mikset med automatgearolje under neste kjøretur. Hvordan ser man at man har vann i automatgearoljen? Dette kan man se av fargen på oljen som i disse tilfellene er rosa. Hvor lenge kan man kjøre med vann i oljen uten at dette går utover clutcher og gearkassen forøvrig? Dessverre ikke så lenge. Det er i det hele tatt litt vanskelig å si noe om, fordi man ikke vet riktig når skaden i radiatoren har skjedd. Men man kan anta at olje og vann ikke skal ha vært sammen mer enn 3 uker før limet begynner å gå i oppløsning. Det har også litt sammenheng med hvor mye bilen er i bruk. Biler som står mye rolig som samtidig er utsatt for kondens variasjoner "samler" vann, og kan påføre gearkassen de samme problemene. Dette over en mye lengere periode selvfølgelig! Hva bør man foreta seg hvis man oppdager vann i oljen? Radiatorskader, hvis dette er tilfellet, må utbedres først. Deretter må olje og filter skiftes ut umiddelbart. Hvis converteren har tilgjengelig tappeplugg så dreneres denne samtidig med gearkassen siden gearkasse og converter utveksler samme olje. Hvis ikke så må oljeskift gjentas flere ganger til man ikke finner spor av vann i oljen. Hvis man da har litt hell med seg så kanskje du kan klare deg uten de helt store kostnadene.

vann i oljen


Ren og skitten olje

Det er ikke vanskelig å se forskjell på ny og brukt olje når de blir eksponert ved siden av hverandre. Den mørkeste har vært i bruk en stund, men er ikke på "overtid".

Det er viktig å skifte olje og filter regelmessig for å opprettholde motorens helse og ytelse. Oljen smører motorens bevegelige deler, reduserer friksjon og hindrer slitasje. Over tid kan oljen bli forurenset av smuss og partikler, noe som kan føre til skader på motoren hvis den ikke skiftes ut. Filteret fanger opp disse forurensningene, men det kan bli mettet over tid, derfor må det skiftes sammen med oljen for å sikre optimal filtrering og beskyttelse av motoren.

Oljen forandrer også farge ved store temperatur svingninger. Hovedpoenget er at olje og filter skal skiftes jevnlig, uansett hva fabrikanten sier.

skitten olje

Følg oss på FacebookFølg oss på Instagram