Systemer og styringer

Compushift

Compushift er et styringssystem beregnet for nyeste generasjonen girkasser hvor disse blir styrt ved hjelp av en computer istedet for "tradisjonelle" ventilhus med throttle ventil og guvernør. Styringene kommer komplette med ledningsnett, TPS (Trottle Posision Sensor), og utførlig instruksjon. Hvis man ønsker å omprogrammere styre-enheten selv, trenger man et display som gir tilgang til dette. Dette displayet kan også vise status av inntil 8 forskjellige parametere under kjøring. Styringene kan programmeres helt induviduelt slik man selv ønsker det, uten bruk av PC. Dette gir en mye enklere tilgang til riktig girskift og skiftefølelse. Omkalibrering av en "tradisjonell" girkasse er omfattende sammenliknet med omkalibrering av en Compushift styrt girkasse.

2020-01-10 12.40.09.jpg

Compushift kan styre følgende girkasser:

GM: THM4L60E, THM4L65E, THM4L70E,THM4L80E, THM4L85E og THM4T65E, THM4T80E.

GM: THM6L45, THM6L50, THM6L80, THM6L90 (Kommer snart)

Allison 1000 (Kommer snart)

FORD: AODE, 4R70W, 4R75W, E4OD og 4R100.

FORD: 6R80 (Kommer snart)

LANDROVER / BMW: ZF4HP22, ZF4HP24

NISSAN: RE4R01A, RE4R03A, RE5R05A

CHRYSLER: NAG1

MERCEDES: WA580

TOYOTA/LEXUS: A340, A341, A343, A442, A750, AB60,

TOYOTA/LEXUS: AA80, AE80, AB80 (KOMMER SNART)

Compushift kan også tilpasses andre girkasser ved ønske om dette.

Display og Programmeringsenhet til Compushift

Til venstre i bildet ser du displayet man bruker for avlesing av verdier under kjøring. Det kan også brukes for en del av programmeringen. Til høyre ser du en helt vanlig mobiltelefon med en åpnet App fra Compushift. Appen lar deg gjøre absolutt all nødvendig programmering av styreenheten fra telefonen. Også selve grunninstillingen for gir og biltype. Ved kalibrering eller tilpasning av styreenhet til kjøretøyet må en del grunninstillinger legges inn. Med dette menes; automatgir type (f. eks.THM4L60E), vekt, bakakselutveksling, hjulstørrelse og maks w.o.t. (wide open trottle) skiftetidspunkt. Når dette er gjort prøves bilen for å kontrollere hvordan systemet fungerer. Hvis det er ting man ikke er fornøyd med så kan man gå inn i tabeller for skifte-tidspunkter, skiftefasthet, lock-up tidspunkter osv. og korrigere etter eget ønske. Det skal ikke mye trening til før man forstår hvordan dette fungerer. Systemet har i tillegg også noe man kaller "advanced setup", for en mer omfattene og presis justering og kalibrering av giret. Dette utføres i mobilappen hvor det finnes flere muligheter enn på selve displayet. Man kan også velge mellom Metrisk eller US standard avlesning. Dette systemet har få begrensninger, og er et fantastisk produkt for ettermarkedet. 

Litt tilbake til displayet! I stedet for et multiparameter display som vises her så kan man få ett' parameter i hele ruten, som for eksempel hastighet (Km/t/Mph). Mange ønsker å bruke et display for vising av kjøretøyhastighet. Dette har sammenheng med at en del veteranbiler ofte bruker speedometervire til trekking av selve speedometeret. Denne funksonen kan bli borte med ett moderne gir, siden uttaket til viretrekk ikke er støpt inn i bakstussen på en del av disse girene. Man kan derfor i en periode, eller permanent bruke displayet til denne oppgaven.

Systemet gir også enkelt mulighet for oppkobling, samt kalibrering mot et allerede eksisterende elektronisk speedometer. Dette være seg et originalt eller et nytt speedometer fra ettermarkedet. 

2020-01-10 12.38.07.jpg

Compushift CS III display samt Compushift app på mobil.

2020-01-10 12.40.37 Compushift, display, telefon..jpg

Acculink Throttle Position Sensor

Acculink er en TPS (throttle position sensor) som kan ettermonteres på alle typer forgassere, og som kan justeres slik at geometrien alltid blir korrekt. Dette er viktig siden styreenheten er avhengig av et riktig TPS signal for å kunne vidreformidle riktig spenning til styretrykkssolenoidet, litt i forhold til det momentet som motoren utøver på gearkassen. Dette enkle systemet er unikt nettopp fordi geometrien er justerbar, og universal i innfestningen. Det finnes detaljert instruksjon som beskriver hvordan denne skal justeres til de forskjellige forgassertypene som finnes på markedet i dag. Hvis du har motor med et moderne EFI system (injection) så vil computeren akseptere de aller fleste 0 - 5 volt TPS signaler som finnes i dag.

Acculink følger med som en del av alle Compushift oppsett der hvor det benyttes forgasser. Acculink kan også selges separat.

2020-01-14 08.33.31.jpg

Paddleshift

Hvis du ønsker deg "paddleshift" på rattet så er dette fullt mulig. Dette systemet er trådløst, og kontrolleres gjennom Compushift styreenheten. Paddleshift vil fungere kun i D (drive) posisjon, eller gear med bevegelse forover. Det betyr at du kan velge fritt mellom 1. 2. 3. og D opp og ned som du ønsker med ett gear om gangen. Du kan ikke velge posisjoner på "utsiden" av gear forover. Det må du gjøre med girvelger.

2020-01-13 14.53.06.jpg

THM 4L80E Trans-brake

Vi tilbyr også et "trans-brake" kit til det populære Hot Rod giret THM4L80E. Dette systemet ble kreativt utviklet av Tony Lundsrud gjennom de årene han arbeidet for oss. Det har blitt gjort noen revisjoner basert på noen "snags" gjennom testperioden, men fungerer nå helt utmerket!

Sytemet er ikke utviklet på samme måte som mange andre "tradisjonelle" trans brake kit hvor denne funksjonen kun benyttes sammen med et manuelt vetilhus. Et manuelt ventilhus setter begrensninger for girets automatfunksjon, hvor denne blir helt eliminert, og giret må gires manuelt ved at man fysisk må flytte girvelger fra for eksempel 1. til 2. gir og så videre, før giret girer opp.

Vi hadde et ønske om at giret skulle kunne brukes som et tradisjonelt automatgir når dette var et behov. Altså at det skulle kunne gire automatisk ved bruk av en elektronisk styreenhet som for eksempel Compushift III. Videre så skal funksjonen kunne aktiveres enkelt når dette blir et behov. Behovet oppstår først i de tilfellene hvor kjøretøyet har flere funksjoner enn normalt veibruk. Noen entusiastbiler benyttes for eksempel til drag racing eller street racing, og ved slike tilfeller så er dette en ideell og vesentlig funksjon for å få raske starter. 

2020-01-15 11.28.06.jpg

Poenget med en trans-brake funksjon er å bruke to motarbeidende clutchpakker samtidig. (forward samt direct/reverse) Den ene clutchpakken (forward) benyttes normalt til å trekke bilen fremover, samt at man i tillegg benytter direct/reverse clutchpakken som normalt sett brukes til å trekke bilen bakover med. Ved å flytte girvelger inn i 1. gir, eller i manuel en som man også bruker som terminologi, samt aktivere et solenoid som legger på og kontrollerer direct/reverse clutcher, så "låser" man giret slik at bilen hverken kan bevege seg forover eller bakover selv om bremser ikke benyttes. Dette tar mye av den stressende prosessen en sjåfør ofte får i et drag race, hvor det er mye som skal følges med på samtidig. Man bruker ofte full gass, selv om bremser ikke benyttes, bil står helt i ro, og vil ikke skli utilsiktet, og man kontrolerer "launch" med en enkel bryter montert på for eksempel girvelger. Når knappen slippes, så dumpes olje i direct/reverse clutchpakke, og bilen bykser umiddelbart for full effekt fremover.

På denne måten kan man utnytte motorens ideelle effektområde ved hjelp av riktig "stall-hastigheten" på converteren. Hvis motor og gir er riktig "tunet" så er forutsetningene tilstede for å se konkurenten i sladrespeilet. Det eneste du må sørge for er å følge med på grana. Lyser det grønt, og du fortsatt har en finger på Trans Brake knappen, ja da er løpet kjørt mest sannsynlig. 

Ta kontakt så tilpasser vi en løsning til ditt bruksområde!

trans break

Her ser man tilleggsventilhus med tilførselslinje til low/rev band.
Følg oss på FacebookFølg oss på Instagram