Service og vedlikehold

Hvorfor vedlikehold?

Vi utfører selvfølgelig service og vedlikehold på automatgirkasser også. Dette er en service vi kan utføre mens du venter, så sant det ikke er andre feil på girkassen. Hvis det er småfeil som kan oppdages på vårt diagnoseutstyr, og som er enkle å utbedre så kan dette selvfølgelig gjøres på en slik service. Vi tenker da på feil som velgerarmsbrytere, solenoider, ventilhusfeil eller eventuelt kalibreringer av disse.

2020-01-10 12.01.10 Vedlikehold med haugen 2.jpg

2020-01-10 12.02.50 Vedlikehold med Haugen.jpg

Regelmessig olje og filterskift er svært viktig for girkassens funksjon og levetid. Vi anbefaler at det ved normal bruk av kjøretøyet blir byttet filter og olje på ca 40.000 - 60.000 km. Hvis bilen går med tunge lass, eller ved mye hengerkjøring og stor belastning så bør skiftintervallene foregå enda hyppigere, kanskje ned mot 25.000 km. Har man en bil som går i lett landeveiskjøring over lange strekninger, så kan kansje intervallene økes opp mot 60.000 km.

Vi vet at nesten samtlige bilfabrikanter i dag reklamerer med at oljen på automatgiret ikke skal byttes, og at de har såkalte livsløps oljer. Noen har intervaller på 100.000 km, men dette er også langt over det vi føler er forsvarlig.

Vi begrunner dette slik:

Vi har lært at det skal skiftes olje på motorer jevnlig, selv om også disse skiftintervallene øker så er det lett å forstå hvorfor dette skal gjøres. Det er fordi dette er en forbrenningsenhet som produsrer sot og slam. Urenhetene blir fanget opp av filter, magnet i tappeplugg og i selve oljen. (Oljen blir "farget")

En girkasse er ikke en forbrenningsenhet, og produserer ikke sot på lik linje som en motor gjør. Den tankegangen følger vi. Men det blir faktisk produsert en del slam i en automatgirkasse, og noen enheter produserer mer enn andre. Dette "slammet" består av clutchmateriale, lagermetaller som bronsje og messing, aluminium og stålpartikler. Man kommer ikke bort i fra at metaller av forskjellig kvaliteter som har kontaktflater i mot hverandre, selv om disse er riktig smurt, produserer noe partikler over tid. Disse partiklene blir fanget opp av filteret i girkassen, og av magneten som ligger i bunnpannen. Dette er vel og bra så lenge oljen fungerer som den skal, som en rengjører og transportør av urenheter.

En moderne olje har ikke smøring og kjøling av komponenter som eneste oppgave, selv om dette er de viktigste egenskapene den har. Den rengjørende delen er også svært viktig for at slam og partikler ikke skal bygge seg opp rundt og i de forskjellige komponentene i girkassen. Vi tenker spesielt på "skifte solenoider", "trykkregulerings solenoider", ventiler i ventilhus, mecatronicenheter og andre mer enn normalt utsatte komponenter.

Når de mest lettflyktige tilsetningene i oljen fordamper etter gjentatte start/stopp og oppvarminger, så slutter oljen å transportere partikler frem til filter og magneter. Partiklene blir liggende igjen der hvor det er lett for disse å "henge" seg fast, og det bygger seg gradvis på etterhvert som nye partikler oppstår.

Det kan gå bra ganske lenge uten å skifte olje. Men den dagen bilen skifter eier og hvor den nye eieren ønsker at oljer og væsker skal byttes, da har problemene en tendens til å oppstå. Den nye oljen har riktige mengder med rengjørene tilsetningsstoffer (parafiner) og resultatet av dette blir at disse stoffene løser opp, eller skyller med seg, gammelt slam som ligger rundt i gearkassen og frakter dette med seg frem til filter og magnet. På veien dit så er oljen (som er full av partilker) innom de fleste reguleringsmekanismer, ventiler og solenoider av forskjellig art, og legger igjen skitt slik at disse slutter å regulere slik de skal, med feilfunksjon som resultat.

Så alvorlige feil at gearkassen tar skade og må repareres.

Vi ønsker at du som bileier og eventuelt kunde skal forstå viktigheten av dette med vedlikehold og service av automatgearkassen. Et olje og filter skift er ikke ensbetydene med økonomisk ruin, snarere tvert imot, det kan faktisk hindre deg fra en slik situasjon. Det er en smart investering!

Følg oss på FacebookFølg oss på Instagram