Navnet Rats oppsto engang i 1988 ved en tilfeldighet. Oppstemte "flinke" kamerater skulle hjelpe til med komposisjonen av et firmanavn. De mente at dette navnet passet godt, og at det ville bli husket. Dessuten sa de at Ringstad Automatic Transmission Service som var mitt forslag var altfor langt og tungt når det skulle presenteres. Til deres store fornøyelse tok jeg noe motvillig i bruk navnet med et håp om at det skulle bli husket.